free
hit counter

ข่าวอื่นๆ

ผู้ ที่ เ กิ ด 3 วั นนี้ ถึงเวลา พ้ น เ ค ร าะห์ 5 ปีเต็ม หมด ทุ กข์ หมดโ ศ ก เ งิ นเข้ๅรั ว ๆ

ข่าวอื่นๆ | 1 วันที่แล้ว | อ่าน 4,377 ครั้ง

7 ปีนักษัตรนี้ โบกมือ บ อ ก ลาความจนปี 62 พ้นเคร าะห์ หลุ ด พ้นจากการเป็น ห นี้ มีเงินเข้าเต็มประเป๋า รวยจนน่าอิ จ ฉ าชะต าพุ่งแรงสุด มีแต่ดีกับดี

ข่าวอื่นๆ | 1 วันที่แล้ว | อ่าน 4,408 ครั้ง

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ราศีใดไม่ควรเสี่ยงโชค ราศีใดมีค่าใช้จ่ายสูง : ดวงใครดวงมัน

ข่าวอื่นๆ | 1 วันที่แล้ว | อ่าน 3,040 ครั้ง

5 วันเกิดมีเกณฑ์จะได้รับ “โชคชุดใหญ่” ปลายมิ.ย. 62 หยิบจับอะไรก็รวย โชคใหญ่หล่นทับ

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 11,516 ครั้ง

6 ราศี เตรียมคลังสมบัติเก็บไว้ได้เลย จากที่ไม่เคยมีมาแสนนานจะมีมาก

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 21,521 ครั้ง

อ ภิ ม ห า เ ศ ร ษฐี ผู้ที่เกิด 4 ร าศีนี้ มีเกณฑ์ บุ ญ ห ล่ นทั บ รับโชคก้อนใหญ่

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 7,383 ครั้ง

4 ราศีนี้ บุญมี วาสนาสูง ด ว ง มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ห นู ตกถังข้าวสาร ได้รถใหม่ ได้บ้านใหม่ ปลด ห นี้ ปลดสิน รับทรัพย์รัวๆ

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 7,668 ครั้ง

6 ราศีนี้ ช่วงนี้ เ ท ว ด าเจ้าก ร ร มนายเ ว รเปิดทาง รวยอู่ฟู่ การงาน การเงินพุ่งแรงมาก จากที่ไม่เคยมีมาก จะกลับมามีอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีแต่คนนับหน้ าถือต า ดียิ่งๆขึ้นไป

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 8,980 ครั้ง

หมอลักษณ์ ฟันธง ครึ่งปีหลัง ราศีใดถึงเวลารวย-ราศีใดถูกรางวัลใหญ่-พลิกร้ายเป็นดี

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 3 ครั้ง

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562 ราศีใดจิตใจแจ่มใสขึ้น ราศีใดร่างกายแข็งแรง : ดวงใครดวงมัน

ข่าวอื่นๆ | 2 วันที่แล้ว | อ่าน 2,688 ครั้ง