free
hit counter

เคล็ดลับการไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณ เมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต‏

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561 (อ่าน 230 ครั้ง)

 หาก ท่านมีปัญหาในการใช้ชีวิต ซึ่งมีความติดขัดในหลายประการไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร วันนนี้พุทธคุณมีเคล็ดดีดี มาแนะนำท่านครับ

สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ วันนี้ผมขอแนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ
โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

กระทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล 5

จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบุชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร
แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา 9ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ1พวง

ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรรดังนี้

นะโมฯ 3 จบ

จานั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยุ่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ
กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลุกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปุ่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลุกๆและครอบ ครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปุ่ท้าวเวสสุวรรณ
ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หาก มีความทุกข์เรื่องใดๆๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปุ่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ
และบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้
1. บนเรื่องการงาน ให้ท่าน บนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด
ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1ผืน พระพุทธรูป1องค์ เข็มกับด้าย1ชุด

 1. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย
  สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป9นิ้ว
 2. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง
  บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ
 3. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ
  ถวายหนังสือสวดมนต์(ยิ่งเป็นสวด7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี)ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา(กี่ตัวก็ได้)
 4. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฏก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้
 5. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง
  โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1คัน

ข้าว ของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง(เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว)เมื่อท่านได้ดังปรารถานาแล้ว
จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน 3 เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตรองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ตายไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม