free
hit counter

เปิดดวง 4 ราศีเจ้าสัว ที่โชคดีมีบุญเก่าหนุนนำ เตรียมเป็นเศรษฐี

วันศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 (อ่าน 1,584 ครั้ง)

 
คนเกิດຣาศีพฤษภ

ด ว งชะตานี้ 6 เดือนก่อนหน้านี้ประสบพบเจอแต่เ รื่ อ งแย่ คนโสดก็มีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่ คนมีคู่ก็ทะเลาะกับแฟนจนเกือบจะเลิกกัน แต่หลังจากนี้ภายใน 7 วัน เ รื่ อ งที่คาใจกันอยู่กับพ่อแม่และคนรักจะถูกคลี่คลาย เพียงท่านลดทิฐิลงมาหน่อย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับดีดังเดิมอย่างที่เคยเป็น การใช้คำพูดแรง การยกเหตุผล 108 เพื่อมาเอาชนะคะคานกันนั้นไม่ได้เกิດประโยชน์อันใด แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เกิດຣาศีพฤษภเหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเขา แนะนำว่าหากเจอตู้บริจาคที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนหรือทุนการศึกษาให้ท่านหยอดเงินลงในตู้จำนวนเงินเท่ากับอายุตัวเอง จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านຣาศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนเกิດຣาศีกุมภ์

ด ว งชะตานี้ 6 เดือนก่อนหน้านี้ประสบพบเจอแต่เ รื่ อ งแย่ มีรายจ่ายเข้ามามากกว่ารายรับ จนแทบต้องเอาของที่มีไปขายหรือจำนำ จนເครียດและเป็นไมเกรน แต่หลังจากนี้ภายใน 7 วัน คุณจะได้ผู้ใหญ๋ ใจดี มาช่วยปลดเปลื้องหนี้สิน อาจเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือคนรู้จักที่มีอายุมากกว่าก็ได้ แถมปลายเดือนด ว งเ สี่ ย ง โชคท่านก็มีเกณฑ์สูง แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เกิດຣาศีกุมภ์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเขา แนะนำให้ทำบุญด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวกับสนัขหรือแมวหรือสัตว์ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านຣาศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนเกิດຣาศีมังกร

ด ว งชะตานี้ 6 เดือนก่อนหน้านี้ประสบพบเจอแต่เ รื่ อ งแย่ มีเ รื่ อ งหมางใจกับเพื่อนสนิททั้งในที่ทำงาน และในที่เรียน ทำให้ไม่ค่อยมีความสุขในการใช้ชีวิต ทุกอย่างในชีวิตค่อยแย่ลง แต่หลังจากนี้ภายใน 7 วัน ทุกอย่างจะกลบสู่ปกติ เพื่อนคุณจะเข้าใจเรามากขึ้น จำไว้อย่างว่าการขอโทษ การให้อภัยนั้น สร้างกุศลให้ตัวท่านใหญ่ยิ่ง แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิດวันຣาศีมังกรเหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเขา แนะนำให้ตื่นเช้ามาใส่บาตรในวันที่ตัวเองเกิດ เช่นเกิດวันอาทิตย์ ก็ตื่นมาใส่บาตรวันอาทิตย์ให้ทัน จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านຣาศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนเกิດຣาศีตุลย์

ด ว งชะตานี้ 6 เดือนก่อนหน้านี้ประสบพบเจอแต่เ รื่ อ งแย่ มีปัญหาในเ รื่ อ งชีวิตคู่กับคนรักอย่างหนัก ทั้งการเงียบใส่กัน การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปวัน และมีปัญหาเ รื่ อ งหนี้สินที่เพิ่มเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่หลังจากนี้ภายใน 7 วัน หนี้สินคุณจะค่อยถูกปลดเปลื้องด้วยสติ ความสามารถในการบริหารจัดการของคุณนั่นเอง แถมยังมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากผู้หลักผู้ใหญ๋ท้ายเดือน แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เกิດวันຣาศีตุลย์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเขา แนะนำให้ทำบุญด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบในการสร้างโรงพย าบาล จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านຣาศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น*ที่มา...
http://nongyimphiyim.com/archives/2444