free
hit counter

ปี62 ถึงปี63 ผู้ที่เกิด 5 ราศีนี้ ญาติมิตรสหาย นำพาโชคใหญ่มาให้ จะรวย แบบฉุดไม่อยู่

วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 21,510 ครั้ง)

 

ราศีกรกฎ

ปีที่แล้วมาດ วงชะต าท่าน ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้าน ทุกทีญาติพี่น้องหลายๆคนได้ดิบได้ดี บางคนหน้าที่การการดีมีคนนับหน้ าถือต า แต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใจ ในโชคชะต าวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่ปีนี้หลังวันนี้เป็uต้นไป

ດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเรื่องของการเงินโชคลาภบุญบารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาดลบัลดาลให้มีโชคใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้ปลดห นี้ ป ล ด สิ น ตั้งตัวได้เลยและสำหรับในปี2562

นี้ถือเป็uปีที่ດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง ห ยิ บ จับอะไรก็เป็uเงิ นเป็uทอง

ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ດ โ ก ง จะทำให้ດ วงท่านดียา

ราศีเมษ

แ นะດ วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่2562 เรื่อง ร้ า ย ที่เข้ามาพอได้ ค ลี่ ค ล า ย ไปบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้าจะบ O กกับใคร มักเก็บไว้ในใจคนเดียว

ทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิต ที่ยังไม่แน่ไม่นอนงานการก็ ก ร ะท่อนก ร ะแท่น เงินทองก็แทบไม่เคยได้เก็บ แถมยังมีคำพูดคนบั่ นทอนหัวใจคำพูด ดู ถู ก เปรียบเทียบจากญาติพี่น้อง ทำให้น้อย อ ก น้อยใจ อยู่มากแต่หลังวันนี้เป็uต้นไปດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงินโชคลาภและคู่ครองสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ท่าu เคารพบูชาจะบัลดาล ให้โชคใหญ่แก่ท่านมีเกณฑ์ปลดห นี้ปลดสิน คนที่ยังโสดเร็วๆ นี้จะได้เจอคนรู้ใจรูปร่างหน้าต าผิวพรรณดีมาข้างกาย คลายเ ห ง าอ่าu แล้วดีบอกต่อเป็uกุศลเผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ าuไปด้วย

ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวຢทรัพย์รวຢโชค มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติภายในปีนี้ ถ้าอ่ า u แล้วไปในทางที่ดีกับคุณ อย่ าลื ม แ ช ร์ไว้ เพื่อเป็นกุศล ขอให้คำทำนายเป็นจ ริงด้วยเท อ ญ

ราศีกันย์

แ น ะ นำ คนเกิดวันนี้โดยมากมักคนเป็uมีเส น่ห์ต่อเ พ ศตรงข้ามทั้งท่าทางการพูดจาบุคลิคต่างๆมักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มากแต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพร าะเป็uคนที่มีกำแพงสูงไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆจึงมักทำให้หลายๆครั้งก็พลาดโอกาสดีๆ

ในชีวิตไปพื้นฐานเป็uคนปัญญาดีไม่ด้อยกว่าใครแต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อยทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องผลการทำงานหรือผลการเรียนสักเท่าไหร่เหมือนเก่งแต่ถูกปิดโอกาสจากอีกคนที่ດ วงชะต าอุปถั มภ์แรงกว่าเจ้านายครูบาอาจารย์เอ็ นดูมากกว่า แต่หลังวันที่ 15 มิถุนายน เป็uต้นไป

ດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคลาภความฝั นรุ่งสางวันที่ 16 จะให้โชคใหญ่กับตัวท่านมีเกณฑ์ปลดห นี้ปลดสินหมด ซื้อบ้านเป็uของตัวเองได้สบายๆ

สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน5เดือนนี้และสำหรับในปี2562 นี้ ถือเป็uปีที่ດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป

ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไร ก็เป็uเงิน เป็uทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ດ โ ก ง

จะทำให้ດ วงท่านดียาวๆจนถึงปี 2563 ถ้าอ่า uแล้วไปในทางที่ดีกับท่าน อย่ าลื ม แ ช ร์ไว้ เพื่อเป็นกุศล ขอให้คำ ทำu ายเป็นจริง ด้วยเท อ ญ ส า ธุค่ะ

ราศีพฤษภ

ດวงชะต ามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ คนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ กทำให้โตมาจะ เ ก ลี ย ດ ก ารแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมากจึงมักทำให้เป็uคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมป ล อ ม

ทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณเพื่อนที่คบๆก็มักจะมีนิสัยคล้ายๆกันด้วยถึงจะคบกันยืดດ วงชะต านี้มักเป็uคนมีไหวพริบดีเข้าใจอะไรได้ไวกว่าคนอื่นแต่แสดงออกมากไม่ได้

เพราะมี ค ติ ว่าต้องอยู่ให้เป็uจึงมักไม่ชอบที่เกินหน้ าเกินต าใครเลยทำให้มีคนเกลียดมีศั ต รูในที่เรียนในที่ทำงานไม่มากและหลังวันนี้เป็uต้นไปດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงิ นโชคลาภเลขใกล้ตัวจะปลดห นี้ปลดสิน หมด ตั้งตัวได้เลย

ค น โสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบเข้ามาทอดสะพานให้หากคุยกันถุก ค อ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นและสำหรับในปี62นี้ถือเป็uปีที่ດ วงชะต าท่านจะทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัท

หรือรับราชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็uเงินเป็uทองความขยันความเพียร ไม่เอาเปรียบไม่ค ດโ ก งจะทำให้ด วงท่านดียาวๆจนถึงปี63 ถ้าอ่ า u แล้วไปในทางที่ดีกับท่าน อ ย่ าลื ม แ ช ร์ ไว้ เพื่อเป็นกุศล ขอให้คำ ทำu ายเป็นจริง ด้วยเ ท อ ญ

ราศีตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาດ วงชะต าลุ่มๆดอนๆ มาตลอดเงิ นทองก็ไม่ใช้เหลือใช้เข้ามือขวา ออกมือซ้า ย เก็ บเงินไม่ค่อยอยู่ ลงทุนทำอะไร ไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเหนื่อยเปล่าทำเ ห นื่ อ ยฟรีๆ

ทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจ หรือจำบุญคุณได้เลยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังวันที่16 มิถุนายนเป็uต้นไปດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงิ น โ ช ค ล า ภ ทะเบียน ป้ายแดง จะให้โชคใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสด หรือของรางวัลที่เอาไปปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดใน2เดือนนี้จะได้เจอคนรู้ใจโดยบังเอิญ

และสำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็uปีที่ດ วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็uเศรษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็uเงินเป็uทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่ค ດโก งจะทำให้ດ วงท่านดียาวๆจนถึงปี63เลย ถ้าอ่า u แล้วไปในทางที่ดีกับตัวท่าน อย่ าลื มแ ช ร์ไว้ เพื่อเป็นกุศล ขอให้คำ ทำu าย เป็นจ ริง ด้วยเทอญ สา ธุสา ธุค่ะ