free
hit counter

4 ราศี บ า ร มี สูง ปี 2562 จะหมด ทุ ก ข์ หมดเ ค ร าะห์ โบกมือลาความลำบ าก หมด ห นี้ จะได้รถใหม่ บ้านใหม่ของตัวเอง

วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 (อ่าน 28,899 ครั้ง)

 

อั น ดั บ 4 ผู้ ที่ เกิดราศีพฤษภ


ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ซึ่งในปี2561 อาจไม่ใช่ปีของคุณ แต่ในปี2562 นี้ เอาช้างมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่ ดว งชะต าพุ่งทะย า นฟ้า เฮงๆตั้งแต่ต้นปี


ดว งชะต าท่านจะได้ลาภลอย อย่ างไม่คาดฝัน ดว งโชคลาภจากตัวเลข จะให้โชค ความฝันเกี่ยวกับสิ่งของห าย รถห าย กระเป๋าตังค์ห าย จะให้โชคใหญ่สังเกตป้ายทะเบียนรถดีๆ ยิ่งรถที่ห ายเป็นสีแดง จะมีโอกาสสูงมาก


และไม่จำเป็นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่เราใช้จริงๆ มีโอกาสได้จับเงิ นล้ าน มีเงิ นใช้ห นี้ใช้สิน หมดภาระการเงิ น มีเงิ นถอยรถใหม่ มีเงิ นดาวน์บ้านสมใจอย าก แน ะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิดราศีพฤษภ เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดีอย่ างใครเขา


แน ะนำให้ไปทำบุญโล งศ พ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมี ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น อ่ านแล้วดี แ ชร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิด วันเดียวกับท่านราศีเดียว กับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ ส า ธุ ส า ธุ


อั น ดั บ 3 ผู้ ที่ เกิดราศีกุมภ์

ดว งชะต าปี 2561 ที่ผ่านมาไม่ค่อยสู้ดี เจอเรื่องหนักๆจน ใจท้ อ หมดกำลังใจสู้ชีวิต แต่มาปี 2562 นี้ ทุกอย่ างกำลังจะเดินไปในทิสทางที่ดีขึ้น


ดว งค่อยๆขยับใกล้เข้าหาความสำเร็จดว งชะต าท่านจะได้ลาภลอยอย่ างไม่ค าดฝั น ความฝั นเกี่ยวกับ งูใ หญ่หรือพญ านา คจะให้โชคใหญ่ จะได้ถอยรถป้ายแดงแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย


เกิดราศีกุมภ์เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดีอย่ างใครเขา แน ะนำให้หมั่นใส่บาตรช่วงเช้าในวันพุธให้บ่อย เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น


อ่า นแล้วดี แ ชร์เ ก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับ ท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ด้วยเ ท อ ญ ส า ธุ


อั น ดั บ 2 ผู้ ที่ เกิดราศีพิจิก

ปี 2561 หัวใจหว้าวุ่นทั้งปี เรื่องรักๆใคร่ๆทำเอาเสี ยการ เ สียงาน เ สียเงิ น เ สียทอง และหมดเวลาไปเยอะกับเรื่องเหล่านี้ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยขยับไปไหน ความก้าวหน้ าก็ไม่ค่อยมี


ดว งหยุดกับที่มานาน ดว งชะต าท่านจะได้ลาภลอยอย่ างไม่คาดฝั น ความฝั นเกี่ยวกับญาติผู้ใหญที่ที่ เ สียไปนานแล้วจะให้โชค มีเงิ นใช้ห นี้ใช้สิน และออกรถใหม่ แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิดราศีพิจิกเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดีอย่ างใครเขา


แน ะนำให้ร่วมบริจาคเงิ นเกี่ยวกับสถานพย าบ าล หรือการแพ ท ย์ เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูน ยิ่งๆขึ้น อ่า นแล้วดี แ ชร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล


เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียว กับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบ พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สา ธุ


อั น ดั บ 1 ผู้ ที่ เกิดราศีสิงห์

ปี 2561 ที่ผ่านมาถือว่า เป็นปีที่หนักมากๆในเรื่องเงิ นๆทองๆ ที่ยังไม่เป็นไปต ามเป้าที่วางไว้ อะไรที่แพลนไว้ทั้งรถ ทั้งบ้าน ก็พลาดหวังไปซะหมด ความรักก็มีเรื่องให้กระทบกระทั่งอยู่บ่อยครั้ง


การงานจู่ๆคนเคยสนิทที่ทำงานก็มีเ ห ตุให้คลางแคลงใจกัน เริ่มห่างเหินไม่สนิทใจ เหมือนแต่ก่อน แต่ในปี 2562 นี้อะไรๆกำลังจะกลับมาเหมือนเดิมเข้าที่เข้าทาง


ดว งชะต าท่านจะได้ลาภลอยอย่ างไม่คาดฝั น ดว งโช คลา ภจากตัวเลขจะให้โชค ความฝันเกี่ยวกับการจับเงิ น งมเงิ นในน้ำ มีโอกาสได้จับเงิ นล้ าน มีเงิ นปลด ห นี้สิน


จะได้รถใหม่ และได้ขึ้นบ้านใหม่ของตัวเอง พร้อมเดียวกันเลย แน ะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิดราศีสิงห์เหมือน เพื่อนๆหลายๆคน แต่กลับดว งไม่ดีอย่ างใครเขา แน ะนำให้ทำบุญทำทานกับคนพิ ก า ร จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสม


บุญบารมี ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น อ่ านแล้วดี แ ชร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเ ท อ ญ ส าธุ